Sustatzailea

Hasiera » Ekipo rolak » Sustatzailea

Ekarpena: Desafiatzailea, dinamikoa eta presiopean langile ona. Oztopoak gainditzeko iniziatiba eta kemena ditu.

Baimendutako ahulezia: Baikorregia izan daiteke. Hasierako ilusioa desagertzean interesa gal dezake.

Ez harritu hau egiten badu: Oldarkorra eta umore txarrekoa bihur daiteke gauzak egin daitezen lortzeko ahaleginean.

HELBURUA

Taldeari erronkak jarri eta aurrera egiten bultzatzea, helburuak eta xedeak lortzeko.

INDARGUNEAK

Sustatzaileak pertsona dinamikoak dira, oso motibatuak, nerbio-energia handikoak eta lorpenak lortzeko premia handikoak. Gauzak ahalik eta azkarren egiteko interesa dute.

Egoskorrak eta asertiboak, bultzatzaileek gozatu egiten dute lehiaketarekin eta erronkekin, eta ausardi handia dute oztopoak gainditu eta irabazteko. Seguru agertzen dira zalantzak dituztenean ere, ez baitute uzten besteek ikus ditzaten.

Sustatzaileek lideratzea eta beste batzuk ekintzara bultzatzea gustatzen zaie. Gauzak egiteko irrikaz daude, eta ez zaie axola gustuko ez diren erabakiak hartzea gauzak gerta daitezen. Presiopean hazi egiten dira eta aldaketa kudeatzeko oso egokiak dira. Zuzendaritza-eragina dute, eta taldeko eztabaidak edo jarduerak helburu eta jomugetara bidera ditzakete. Onak dira ekipoen inertzia eta konplazentzia jorratzeko, baita taldea bere helburutik urruntzen ari denean esku hartzeko ere.  

BAIMENDUTAKO AHULEZIAK

Gauzak egiteko ahaleginean, Sustatzaileek beste pertsona batzuen sentimenduak alde batera utzi eta animoak alda ditzakete. Eztabaidatzea gustatzen zaie, eta taldean gatazkarik badago, sarritan erdigunean egoten dira.

Taldearen arrakastarekin erabat konprometituta daudenez, etsipenaren edo frustrazioaren aurrean erantzun emozional sendoa emateko joera ere badute, eta posible da, beraz, taldeak hau kudeatu behar izatea. 

Talde batean bultzatzaile gehiegi egoteak ere arazoak sor ditzake, konfrontaziorako eta borroka sutsuetan parte hartzeko joera baitute. Elkarrekin eraginkortasunez lan egiteko, sustatzaileek, askotan, argi eta garbi markatu behar izaten dituzte beren aginte-arloak eta ildo paraleloetan jarraitu behar izaten dute lana.

NEGOZIGARRI EZ DIREN AHULEZIAK

Sustatzaileak aldaketa bultzatzeko duen grinak gogogabe geratu den taldea indarberritzen lagun dezake, baina eztabaidak ere eragin ditzake. Behin gatazka sortuta, sustatzaileek ez liekete aurkariei gorrotorik izan behar, egoera umore onez edo barkamena eskatuz berreskuratu beharko lukete.

NOLA KUDEATU

Zer egin…

Ikuspegi errealista eta helburuetara bideratutakoa mantentzea. Zer eta noiz lor daitekeenari buruz hitz egin, epemugak jarrita.

Zer ez egin…

Zure argudioetan eraso pertsonalak egitea edo eztabaidaren gaitik urruntzea. Anbiguotasunez tratatu.


BATERAGARRITASUNA TALDEKO BESTE ROLEKIN 

Koordinatzaileak dira Sustatzaileak hobekien gidatzen dituztenak, duten energia bideratu dezaketelako. Halaber, Monitore-Ebaluatzaileen gidaritzapean, ekintzara jo aurretik pentsatzen lagun diezaiekete. 

Arduradun gisa, Sustatzaileek ondo egiten dute lan Ezartzaileekin, haiek zereginean jartzen duten efizientzia eta ikuspegia balioesten dutelako, edo sor daitekeen edozein gaizki-ulertu leundu dezaketen Kohesionatzaileekin.

LAN GIRO EZINHOBEA

Sustatzaileak ondo prestatuta daude erritmo bizkorrean lan egiten den talde batean jarduteko, lidergo argi eta lortutako emaitzen erantzule egiten dena baldin badu.

LOTUTAKO GAITASUNAK

Talde-lana, lidergoa, autoestimua, asertibitatea, negoziazioa, ikuspena, helburu-argitasuna, dinamismoa, presioari erantzun ona, jarrera, aldaketara egokitzea, lehiaketa-espiritua, karisma, nork bere burua baieztatzea, anbizioa, motibazioa, ausardia, arriskuaren onarpena, inspiratzailea, berrikuntza, malgutasun kognitiboa, erresilientzia, adimen emozionala.

euBasque