Dokumentu legalak

Hasiera » Dokumentu legalak

Datuen babesa

Datuen babesaren inguruan indarrean dagoen araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera, jakinarazi nahi dizugu zure datuak OREIN SOLUZIOAK S.L.U. titulartasuneko fitxategi batean gordeko direla, B02838951 IFK zenbakiarekin. Helbidea: Santa Maria 11 – 4. 48920 Portugalete (BIZKAIA). Helburua alde bien arteko konpromiso guztiak errazago bideratzea izango da.

Indarreko araudia betez, OREIN SOLUZIOAK S.L.U. erakundeak jakinarazi nahi du datu pertsonalak beharrezko epean soilik gordeko direla, aurretik adierazitako helburuak betetzeko.

OREIN SOLUZIOAK S.L.U. erakundeak legearen arabera tratatuko ditu datuak, modu garden, egoki, zehatz eta eguneratuan. Hori horrela izanik, OREIN SOLUZIOAK S.L.U. erakundeak konpromisoa hartu du datu horiek ezabatu edo zuzentzeko, egokiak ez diren kasuetan.

Datuen babeserako indarreko araudiaren arabera, datuok ikusi, zuzendu, tratamendua mugatu, ezabatu, eraman eta tratamenduari aurka egiteko eskubideak gauzatu ditzakezu. Gainera, emandako baimena atzera bota dezakezu, goian aipatutako helbidera edo helbide elektroniko honetara eskaera bat idatziz: info@orein.eus.

Kontrol Agintaritza eskudunarengana jo dezakezu, egoki irizten diozun erreklamazioa aurkezteko.

euBasque