Monitore-Ebaluatzailea

Hasiera » Ekipo rolak » Monitore-Ebaluatzailea

Ekarpena: Serioa, argia eta estratega. Erabakiak hartu eta zehaztasunez epaitzen du.

Baimendutako ahulezia: Iniziatiba falta eduki dezake batzuetan, baita besteak inspiratzeko gaitasun falta ere. Kritikoegia izan daiteke. 

Ez harritu hau egiten badu: Erabakiak hartzerakoan motela izan daiteke.

HELBURUA

Ideiak eta iradokizunak aztertzea eta bideragarritasuna ebaluatzea.

INDARGUNEAK

Begirale ebaluatzaileak pertsona serioak eta zuhurrak dira, oso egokiak arazoak aztertzeko eta ideiak eta iradokizunak ebaluatzeko, haien bideragarritasuna zehazteko eta horiek garatzen laguntzeko. Helburu horrekin, oso baliagarriak izango dira taldearentzat, taldeako garunarekin lan-harreman sendoa izan badezakete.

Adimen justukoak eta pentsamendu kritikoan trebeak, adituak dira egoera baten alde onak eta txarrak neurtzen, logika erabiliz erabakiak hartzen, gogoberotasuna edo gogoeta pertsonal eta emozionalek bultzatuta jokatu beharrean. Ondorioz, taldearengandik urrun mantendu daitezke bileretan edo beste talde-ingurune batzuetan, eta horrek prozedurak behatzea ahalbidetzen die, inpartzialtasuna mantenduz. 

Monitore-Ebaluatzaileek eztabaidaz gozatzen dute eta harro daude erabaki handiak behar bezala hartzeko beraien denbora dedikatzeaz. Beraz, talde barruan erabakiak hartzeko arbitroak izan beharko lukete. Zenbat eta konplexuagoa izan erabakiak hartzeko prozesua eta zenbat eta aldagarriagoak izan, orduan eta garrantzitsuagoa izango da rol hori, taldeak arrakasta izateko aukera gehiago izan ditzan.

BAIMENDUTAKO AHULEZIAK

Monitore-Ebaluatzaileak lehortzat eta aspergarritzat har daitezke, berezko immunitatea baitiote gogo biziari. Ondorioz, askotan ez dute taldeko beste kide batzuk inspiratzeko gaitasunik. Bere itxurazko energia falta da bere inpartzialtasuna ahalbidetzen duena, baina, aldi berean, gatzgabekoitzat har daitezke.

Litekeena da monitore ebaluatzaileek eztabaidarako beren denbora hartzea erabaki bat hartzerakoan, eta hori frustragarria izan daiteke taldeko gainerako kideentzat, gauzak azkarrago mugitzea nahi baitute. Kasurik okerrenean, eztabaida akademiko batean harrapatuta gera daitezke, erabakirik hartzera iritsi gabe.

Halaber, baliteke kontu handirik ez edukitzea eta kritikoegiak izatea baliozkoak ez diren ideiak gutxiesten, eta horrek tirabirak eragin ditzake taldeak kontutan har ditzan ideia horiek aurkeztu dituzten garun edota Baliabideen Ikertzaileekin, eta ondorioz, taldearen morala murriztu dezakete. Baliteke taldearen ondoez hori agerikoa ez izatea Monitore-Ebaluatzaile batentzat, bere desatxikimendua besteengan islatuta ikustea espero baitu.

NEGOZIGARRI EZ DIREN AHULEZIAK

Nahiz eta Monitore Ebaluatzaileak ideia berrien aurrean eszeptikoak izan daitezkeen, zinismoz eta azpiko logikarik gabe erantzutea onartezina da.


NOLA KUDEATU

Zer egin…

Ideiak sakon ebaluatzera eta kezkak adieraztera gonbidatu, presazko erabakiak hartzera behartu gabe.

Zer ez egin…

Baikortasunez edo konnotazio emozionalez beraiengan eragiten saiatzea. Presio egin epaiketa azkarrak egin ditzaten.

BATERAGARRITASUNA TALDEKO BESTE ROLEKIN 

Koordinatzaileak dira Monitore-Ebaluatzaileak hobekien zuzentzen dituztenak, une garrantzitsuetan kontsulta egingo zaiela bermatu dezaketelako. Ondo ulertzen dira beste rol gehienekin, Sustatzaileekin (ziurrenik aldaketaren erritmoarekin zapuztuko direnak) eta beste Monitore-Ebaluatzaileekin izan ezik; izan ere, litekeena da harreman mota hori eztabaida luze batean gertatzea, inolako ondoriorik gabe.

LAN GIRO EZINHOBEA

Monitore ebaluatzaileei hobeto doakie egoera estrategikoetan, arrakasta edo porrota funtsezko erabaki gutxi batzuk hartzearen mende daudenetan.

LOTUTAKO GAITASUNAK

Talde-lana, gatazken kudeaketa, lidergoa, gatazken konponbidea, negoziazioa, bitartekaritza, ikuspegia, perspikazia, estrategia, kontzentrazioa, pentsamendu kritikoa, epaiketa eta erabakiak hartzea, arazo konplexuak konpontzea, objektibotasuna, lasaitasuna, analisia, adimen emozionala.

euBasque