Koordinatzailea

Hasiera » Ekipo rolak » Koordinatzailea

HELBURUA

Taldearen ahaleginak konbinatzea, adostasuna sustatzea eta talentua kudeatzea.

INDARGUNEAK

Helduak, lasaiak eta seguruak izanik, Koordinatzaileak taldearen ahaleginak helburu partekaturantz bateratzeaz arduratzen dira. Hainbat trebetasun eta portaera dituen talde batean, koordinatzaileak gai dira pertsona bakoitzaren talentuak ahalik eta ondoen identifikatzeko eta erabiltzeko, horren arabera lana delegatzeko eta pertsona bakoitza bere onena ematera bultzatzeko, taldearen mesedetan.

Koordinatzaileak askotan oso onak dira bilerak errazten, ekarpen garrantzitsu guztiak mahai gainean jartzen direla ziurtatzen eta taldeak aurrera egin dezan adostasuna lortzen laguntzen.

Kontu, zorroztasun eta kontrol konbinazioaren bitartez, koordinatzaileei batzuetan politika egiteko eskatzen zaie, berriz ere desadostasunak taldearen mesedetan leunduz.

BAIMENDUTAKO AHULEZIAK

Beste batzuei eragiteko trebetasun handiak dituztenez, kasurik okerrenean, Koordinatzaileek beren onura pertsonala lortzeko giro negatiboa sor dezakete korapiloen eta azpijokoen bidez. Alde handia dago taldearentzat egoerarik onena orkestratzearen eta beste batzuk Koordinatzailearen beraren mesedetan manipulatzearen artean.

Koordinatzaileek gaitasun handia dute zereginak eskuordetzan emateko, eta, ondorioz, ezer gutxi egiten bukatu dezakete, beraien lana taldeko beste kideek hartu dezaten utziz. Alde horretatik huts egiten badute eta ez badute beren zatia egiten, erresumina eta frustrazioa eragin dezakete, gainerakoek ere beren zatia bete ez dezaten sustatuz.

Beren zeregina eraginkortasunez betetzeko, Koordinatzaileek talentua aitortu eta garatu behar dute, besteekin lehiatzen saiatu gabe. Koordinatzaile onek aitortzen dute arrakasta taldearena dela, lorpenak bere gain hartu gabe.

NEGOZIGARRI EZ DIREN AHULEZIAK

Lana behar bezala eskuordetzea beren eginkizunaren zati garrantzitsua bada ere, Koordinatzaileek ziurtatu behar dute beren zatia egiten dutela eta ez dituztela taldearen emaitzak bereak soilik balira hartzen.


NOLA KUDEATU

Zer egin…
Gainontzeko kideen onena ateratzeko aukera ematea. Haiengana jo, zure ideiak eta ikuspuntuak aurrera eramaten direla ziurtatzeko.
Zer ez egin…
Autoritatea kendu agenda ezkutuak edota gatazka pertsonal eta mendekuak erabilita.

BATERAGARRITASUNA TALDEKO BESTE ROLEKIN

Koordinatzaileek ondo lan egin dezakete Garun-arduradun edo Sustatzaile batekin, pertsonen antolaketaren kontrola emateko prest dagoen norbaitekint, bera ideietan edo helburuetan oinarritzen den bitartean. Arduradun gisa, Koordinatzaileek ondo lan egin dezakete beste edozein talde-rolekin, baina tentsioak izan ditzakete agintea hartzeko interesa duten Sustatzaileekin ere.

LAN GIRO EZINHOBEA

Koordinatzaileek lankidetza-ingurune bat behar dute, erantzukizun eta nolabaiteko autonomia eta kontrola izan dezaten. Deskonektatu dezakete xehetasunetan edota gai jakin batean arreta handia jartzea eskatzen bazaie.

LOTUTAKO GAITASUNAK

Talde-lana, gatazken kudeaketa, entzute aktiboa, adimen emozionala, lidergoa, autoestimua, asertibitatea, lankidetza, emozioen maneiua, gatazken konponbidea/gatazken kudeaketa, bitartekaritza, ikuspegia, heldutasuna, eskuordetzea, talentuaren identifikazioa, helburu-argitasuna, jarrera, karisma, nork bere burua baieztatzea, koordinazioa, taldeen kudeaketa, bezeroarentzako zerbitzua, anbizioa, malgutasun kognitiboa.

euBasque