Espezialista

Hasiera » Ekipo rolak » Espezialista

Ekarpena: Entregatua, independentea, interes mugatukoa. Gaitasun eta ezagutza espezifikoak ematen ditu.

Baimendutako ahulezia: Oso eremu mugatuetan bakarrik lagundu dezake eta teknizismoetan geratu daiteke.

Ez harritu hau egiten badu: Informazio gehiegi eman dezake.

HELBURUA

Gai jakin bati buruzko ezagutza sakona ematea.

INDARGUNEAK

Interes edo arlo jakin batean zentratuta, espezialistak harro daude beren ikasketa-eremu partikularreko ezagutzak eskuratzeaz, eta askotan taldearen funtzionamendu arrakastatsurako funtsezkoak diren aparteko trebetasunak ematen dituzte.

Espezialistei asko gustatzen zaie ikastea, eta haien arreta ezagutza hobetzean eta gaiaren ulermenean sakontzean oinarritzen da. Beren arloan azken garapenetan eguneratuta daudela bermatzen dute eta lanbide-estandar altuak mantentzen dituzte

Espezialistek maiz gozatzen dute beren gaiari buruz beste batzuekin hitz egiten, bereziki beren interesak partekatzen dituztenekin. Litekeena da beren arloko gaiei buruzko formazioetara joateko prest egotea, ez bakarrik betebeharraren zentzuagatik, baita beren materiarekiko maitasunagatik ere. Espezialista batzuentzat lana hobby bat bezalakoa da, egiten dutenarekin asko gozatzen dutelako.

BAIMENDUTAKO AHULEZIAK

Ikuspuntu mugatua dutenez, Espezialistek zailtasunak izan ditzakete ikuspegi zabalagoa hartzeko. Taldekideek ideien alderdi teknikoetan arreta jartzeko joera dutela senti dezakete, ideien alderdi zabalagoak eta bideragarritasuna aztertu aurretik.

Arlo jakin batean lan egiten dutenez, espezialistak taldeko beste kide batzuengandik isolatu daitezke, eta beren interes eta lehentasunetan oinarrituta, taldearen funtzioaren edo asmoaren ikuspegi desitxuratua lor dezakete. Koordinatzaile eraginkor batek espezialistaren gaitasun paregabea ahalik eta gehien aprobetxatzen lagun dezake, taldearen helburu zabalenekin bat egin eta bideragarri izatea lortzen duen bitartean.

Beren gaiarekiko duten maitasuna dela eta, Espezialistei zaila gerta dakieke behar diren xehetasun edo azalpen kopurua epaitzea. Ondorioz, informazio gehiegi eman diezaiokete taldeari gairen bat azaltzean, besteen interesa galduz eta bileretan nahi ez diren atzerapenak eraginez.

NEGOZIGARRI EZ DIREN AHULEZIAK

Nahiz eta Espezialistek fronte estu batean parte hartzen duten, ez zaie utzi behar beren espezializazio-arlotik kanpoko faktore guztiei ez ikusiarena egiten edo garrantzia kentzen.

NOLA KUDEATU

Zer egin…

Bere ekarpena informazio-iturri gisa baloratzen duzula erakustea. Ikerketetan edo azterlanetan parte hartzea.

Zer ez egin…

Bere espezializazio-arloa alde batera uztea edo gutxiestea. Taldetik gehiegi isolatzen uztea.


BATERAGARRITASUNA TALDEKO BESTE ROLEKIN 

Litekeena da Espezialistek ondo lan egitea bere ekarpenak balioesten dakien Koordinatzaile batekin edo bere ezagutza espezifikoak balioetsi eta taldearen eguneroko funtzionamenduan integratzen lagundu dezakeen Kohesionatzaile edo Ezartzaile batekin. Ardurandun gisa, litekeena da rol Espezialistak hobeto jokatzea beste espezialista batzuen buru denean; izan ere, oso posible da haien interesak partekatzen dituztenek gehiago baloratzea beren ezagutzak eta esperientzia.

LAN GIRO EZINHOBEA

Baliteke Espezialistek lanerako espazio lasai bat behar izatea, beren gaian sakonki eta distrakziorik gabe kontzentratu ahal izateko. Hori esanda, mesede egin diezaieke beren interesak eta espezializazio-arloa partekatzen dituzten beste batzuekin batera lan egiteak.

LOTUTAKO GAITASUNAK

Talde-lana, jakin-mina, lidergoa, autoestimua, gatazkak konpontzea/gatazkak kudeatzea, ikusmena, gai bati heltzea, independentzia, ikasteko gaitasuna, nork bere burua baieztatzea, kontzentrazioa, bezeroarentzako zerbitzua, malgutasun kognitiboa, pentsamendu kritikoa, iritzia eta erabaki-hartzea, arazo konplexuak konpontzea, anbizioa, adimen emozionala.

euBasque