Baliabide-ikertzailea

Hasiera » Ekipo rolak » Baliabide-ikertzailea

HELBURUA

Kanpoko baliabideak aztertzea eta taldearen izenean harremanak garatzea.

INDARGUNEAK

Baliabideen Ikertzaileak berezko komunikatzaileak dira, eta gai dira beste pertsona batzuekin sintonia ona ezartzeko, baita taldekideen arteko harreman eta lankidetza maila handitzeko ere.

Rol honen beste ezaugarrietako bat da kanpokoiak eta inkisitiboak direla; oso arrunta izaten da ideia eta aukera berrien bila topatzea hitzaldi eta kongresuetan. Taldea elikatzeko aukera berrien bila ingurunetik ateratzeko gaitasun oso altua dute. Horrela, Baliabideen Ikertzaileek sektorean dauden berrikuntzak lan-taldean erabili daitezen eta lehiakideen maila berean daudela ziurtatzen dute. Hauek gabe taldeak atzean geratzeko arriskua du, bere buruari begira geratu eta merkatuaren tendentzietatik aldenduz.

Konbentzitzeko erraztasuna dutenez eta atseginak direnez, Baliabideen Ikertzaileak negoziatzaile trebe eta eskudunak dira. Onak dira ideiak momentuaren arabera moldatzen eta izugarri disfrutatzen dute besteak ideia baten onurez eta potentzial handiaz konbentzitzen.

BAIMENDUTAKO AHULEZIAK

Baliabideen Ikertzaileak hazi egiten dira berritasunaren emozioaren aurrean, eta horrek garapen berriei azkar erantzuteko aukera ematen badie ere, haien gogoa sortu bezain laster desegin daiteke. “Hurrengo gauza handira” pasatzen diren bitartean, taldeko beste kide batzuk utz ditzakete ondorioei aurre egiten, eta horrek arazoak eragin ditzake kide batzuengan, edo are okerrago, aukera on bat galtzera eraman dezake taldea.

Asmorik onenarekin ere, berezko baikortasuna eragozpena izan daiteke. Baliabideen Ikertzaileek potentzialean jartzen dute arreta, eta ez nahitaez xehetasunean. Aurkeztutako ideiak taldeko beste kideek behar beste aztertzen ez badituzte, alferrikako lanak egitera eraman ditzake, eta ondorioz, denbora galtzera.

Baliabideen Ikertzaileek hitz egiten gozatzen dute, baina horrek eragin kaltegarria ere izan dezake taldean. Batzuetan hiztunegiak dira, eta horrek taldeko beste kideek bere iritziak emateko denbora nahikoa ez izatea ekar lezake. Nahiz eta lan-espazio animatu batean goza dezaketen, zailtasunak sor ditzakete lan-ingurune lasaiagoa behar duten beste pertsona batzuengan.

ONARGARRI EZ DIREN AHULEZIAK

Litekeena da Baliabideen Ikertzaileek hurrengo aukera interesgarrira igaro nahi izatea, baina horrek ez luke bezeroaren kontura izan behar. Ez da onargarria proiektuei beharrezko jarraipena ez emateagatik bezeroengan esperientzia txarra sortzea.


NOLA KUDEATU

Zer egin…
Aukera berri batek haien arreta erakarri duenean gogotsu jarri eta beste pertsonak batzuekin eztabaidatzen uztea.

Zer ez egin…
Ekintzailetza berri bati buruzko xehetasun gehiegi eskatzea edo sakon iker dezaten itxarotea.

BATERAGARRITASUNA TALDEKO BESTE ROLEKIN

Litekeena da Baliabideen Ikertzaileak ondo moldatzea lankide gehienekin, baina ondo lan egin dezakete azkar pentsatzeko gaitasuna balioesten duen goragoko Sustatzaile batekin. Manager gisa, Baliabideen Ikertzaileek, askotan, xehetasunen jarraipenarekin lagunduko dien Bukatzaile bat behar izaten dute.

LAN GIRO EZINHOBEA

Baliabideen Ikertzaileek beste pertsona batzuekin lan egin behar dute: ingurune zaratatsu eta dinamikoetan aurrera egiten dute, eta litekeena da bakarrik lan egiten dutenean aspertzea. Askotan oso ondo doakie lan-erritmoa bizkorra den lan-inguruneetan, momentuan sortzen doazen aukeretan aritu daitezkeelako.

LOTUTAKO GAITASUNAK

Talde-lana, jendarte-trebetasunak, gogoa, jakin-mina, lidergoa, irtenbideak bilatzea, negoziazioa, kanporakoitasuna, komunikazioa, umorea, intuizioa, aldaketara egokitzea, lehiaketa-espiritua, karisma, anbizioa, ikuspegia, oportunismoa, autoestimua, berrikuntza, erresilientzia, adimen emozionala.

euBasque